Elektronický dokument

Online náhlad pdf dokumentu, ktorý je už archivovaný.

Elektronický dokument

Online náhlad word dokumentu pripravený na schválenie v riešení E-dokument

Rozdelenie archivácie podla priečinkov

Ukážka možného rozdelenia dokumentov podľa typu archivovaných dokumentov.

Správa dokumentov UTB

Elektronický archív zmlúv, zoznam najdených dokumentov v el. archíve.

Správa dokumentov

Elektronický archív zmlúv, editácia metadát dodatku ku zmluve.

Správa dokumentov UTB

Elektronický archív zmlúv, editácia metadát zmluvy, dolu sú zobrazené tri pridružené dodatky.

Správa dokumentov UTB

Elektronický archív zmlúv, zoznam šablón pre vytváranie zmlúv.

Náhlad digitálnych dokumentov

Náhľad do zoznamu archivovaných dokuemntov, dokumenty sa dajú triediť aj pomocou tagov.

Digitálny workflow dokumentov

Ukážka jednej z viacerých možností rozdelenia dokumentov vo workflow.

Digitálny workflow dokumentov

Schválené dokumeny.

Digitálna faktúra

Ukážka editácie metadát faktúry.

Správa dokumentov UTB

Elektronický archív zmlúv, zoznam šablón pre vytváranie zmlúv.

Správa dokumentov UTB

Elektronický archív zmlúv, zoznam šablón pre vytváranie zmlúv.