Spravujte dokumenty digitálne!

Už nemusíte riešiť zdĺhavé vyhľadávanie jednotlivých dokumentov. V priebehu pár sekúnd nájdete požadovaný súbor aj s prílohami. Môžete sledovať priebeh celého procesu schvaľovania, máte prehľad o úlohách podriadených pracovníkov, môžete pripájať nové súbory. Zároveň Vám riešenie zníži chybovosť pri zadávaní a prepisovaní údajov. To všetko bez zbytočných finančných a časových nákladov!

S čím Vám vie Edokument pomôcť?

 • Prijaté a vystavené faktúry
 • Zmluvy
 • Prijatá pošta a podateľňa
 • Žiadanky a interné objednávky
 • Elektronické formuláre na mieru a mnohé iné...

Zároveň uľahčí interné procesy, ako napríklad schvaľovanie, spoluprácu na rovnakých projektoch, priraďovanie oprávnení či sledovanie aktuálnych zmien v jednotlivých dokumentoch!

Proces digitalizácie
Proces workflow

Digitalizácia dokumentov

Faktúry, zmluvy a mnohé iné

Edokument poskytuje okamžitý prístup k elektronickým dokumentom, umožňuje uchovávať e-maily, zvukové záznamy alebo iné súbory v rôznych formátoch (xls, pdf). Správa dokumentácie v elektronickej podobe má pozitívny vplyv aj na súvisiace administratívne procesy, úsporu nákladov na tlač či spotrebu papiera.

Elektronický workflow

Pre efektívnejšiu spoluprácu

Elektronické schvaľovanie s monitorovaním aktuálneho stavu zrýchli obeh dokumentov a informácií medzi jednotlivými oddeleniami. Priebežne môže na jednom dokumente pracovať aj viacero osôb. Po kompletizácii údajov sa umožní prístup k dokumentu aj ostatným zamestnancom, prípadne sa nastavia prístupové práva.

Elektronický archív

Tri v jednom - primárne úložisko, archív a záloha

Edokument je ideálnym úložiskom pre bezpečnú dlhodobú úschovu digitálnych dokumentov a dátových správ, čím sa znižujú nároky na archív písomností v neprehľadných šanónoch, regáloch či skladoch. Poskytuje veľmi jednoduchý a rýchly prístup aj k pôvodným verziám dokumentov.

Integrácia s elektronickými schránkami

Pre úradné dokumenty

V prípade prechodu na zavedenie elektronických schránok získate efektívnejšiu a rýchlejšiu elektronickú komunikáciu s verejnou správou. Schránky umožňujú priame elektronické doručovanie úradných podaní a dokumentov.

Registratúra

Pre súlad so zákonnými predpismi

V rámci archivácie dokumentov je možné zaviesť registratúrny plán podľa legislatívnych nariadení, prípadne ich jednotlivo prispôsobovať. Vďaka tomu vie Edokument zabezpečiť evidenciu, tvorbu a ochranu registratúrnych záznamov, povinnú od roku 2017.

Funkcionalita

Digitálna správa dokumentov

S víziou Paperless Office


Výhodou nášho riešenia je využitie open source platformy Alfresco Community. Edokument vďaka tomu predstavuje bezpečné elektronické úložisko s mnohými funkciami, je prispôsobiteľný business procesom Vašej firmy a nezahŕňa zbytočné licenčné poplatky.


 • Fulltextové vyhľadávanie v celom archíve bez ohľadu na štruktúru archivácie
 • Prehľadná elektronická evidencia zmlúv, faktúr, došlej korešpondencie a akýchkoľvek iných podkladov
 • Automatická tvorba, spracovanie a revízie dokumentov bez zbytočného prepisovania a kopírovania
 • Archivácia podľa požadovaných kritérií, čím sa predchádza ich definitívnej strate
 • Extrakcia údajov zjednoduší prenos do nových dokumentov, napríklad pri opakovaných faktúrach
 • História zmien, prehľad a porovnávanie jednotlivých verzií dokumentov a ďalšie...

Naše riešenie je postavené na moderných platformách,
ALFRESCO, NUXEO, LIFERAY, pre BPM procesy ACTIVITI a CAMUNDA.

Ďalšie výhody správy dokumentov


Prístup kdekoľvek

Vďaka  Edokumentu je  možné mať prístup k  jednotlivým dokumentom kdekoľvek a  kedykoľvek.

Integrácia medzi DMS a CMS

Najčastejšie nasadzovaná alternatíva pre Windows Sharepoint. Robustná a škálovateľná podniková platforma so silným DMS backendom.

Úspora času

Efektívnejšie presúvanie dokumentov medzi oddeleniami bez ich straty!

Prideľovanie prístupových práv

Všetky naše ponúkané riešenia zabraňujú neautorizovanému prístupu. Archivácia je voliteľná podľa business procesov.

Integrácia s ERP

Edokument je možné integrovať do rôznych externých systémov!

Jednotná platforma

Dôležité informácie a dokumenty sú vždy po ruke podľa vnútropodnikových procesov spoločnosti!

Edokument používajú


Kontaktujte nás!


Ste pripravení začať s nami spoluprácu? Skvelé!
Zavolajte nám alebo pošlite správu a my sa Vám ozveme čo najskôr!

TRASK SOLUTIONS Slovakia s.r.o.

Vysokoškolákov 8556/33B
010 08 Žilina
Tel.: +421 911 529 563


Priamy kontakt na DMS:
Tel.: +421 911 529 564